Tư vấn

MÀU SẮC HỢP VÀ KỴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Mệnh thuộc hành Kim:      

      a / Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, màu trắng, bạc, kem.             

      b / Màu sắc kỵ: Màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím.

1- Mệnh thuộc hành Thổ.                        

      a / Màu sắc hợp: Màu đỏ, hồng, cam, tím.                 

      b / Màu sắc kỵ: Xanh lục, xanh da trời

3 - Mệnh thuộc hành Mộc.                                       

      a / Màu sắc hợp: Màu đen, xám, xanh biển sẫm, màu xanh lục, xanh da trời,                  

      b / Màu trắng, bạc, kem

4 - Mệnh thuộc hành Thủy.                                                                                                    

      a / Màu sắc hợp: Màu trắng, bạc, kem, màu đen, xám, xanh biển sẫm,                                       

      b / Màu sắc kỵ: Màu vàng, màu nâu

5 - Mệnh thuộc hành Hỏa.                                                                                                       

       a / Màu sắc hợp: Màu xanh lục, xanh da trời, màu đỏ, hồng, cam, tím,                                      

      b / Màu sắc kỵ: Màu đen, xám, xanh biển sẫm,

CON SỐ HỢP :

- Mệnh Kim : Nên dùng số 6, 7, 8
- Mệnh Mộc : Nên dùng số 1, 3, 4
- Mệnh Thuỷ : Nên dùng số 1, 6, 7
- Mệnh Hoả : Nên dùng số 3, 4, 9
- Mệnh Thổ : Nên dùng số 2, 5, 8, 9

Các tin khác